info@assist-er.be

Structuur

Weetjes en successen.

Deze pagina geeft een greep weer van weetjes en successen die ook jij kan toepassen of die je wil verfijnen. Hieronder gaat het over structuur aanwenden en een beproefde aanpak gebruiken om groei te realiseren, doelen te bepalen én halen.

1. Hoe maak ik een stappenplan op?

Moet het nog gezegd worden dat “Rome en Parijs niet in 1 dag zijn gebouwd”?

Zodra je je streefdoel hebt bepaald, is het wenselijk een stappenplan om dit met succes te bereiken.
Kleine stappen zijn immers gemakkelijker te realiseren dan 1 heel grote.

Stippel je plan uit

Daarbij identificeer je best ook mijlpalen voor tussentijdse evaluaties. Zo’n mijlpaal dient tevens voor het consolideren van voortschrijdend inzicht en valideer:

  • dat je einddoel nog steeds hetzelfde is. Zo niet, bekijk hoe je je plannen aanpast aan deze nieuwe doelstelling.
  • of je nog op het uitgestippelde pad zit. Ga anders na welke stappen nodig zijn om er naar terug te keren, indien nog gewenst.
  • wat je al geleerd hebt sinds je gestart bent. Zowel positieve ervaringen als gemaakte fouten zijn leerrijk om verder te gaan.
  • waardoor je vertraging opliep en hoe je je planning daaraan kan aanpassen.
  • of er van hieruit misschien een beter pad naar je einddoel loopt, een alternatief dat je initieel niet had in rekening gebracht of voor mogelijk had geacht.
  • dat je nog alle benodigdheden hebt om het vervolgtraject te bewandelen?
  • of er nieuwe hinderpalen opdoemen en zo ja, hoe kan je deze best omzeilen.
  • En “last but not least”: of iedereen nog mee is? Sowieso is dit een goed moment om alle neuzen weer in de gewenste richting te zetten en even te vieren wat al bereikt is.

Tip: let op met het nastreven van meerdere doelen tegelijk, in parallel. Dan dien je prioriteiten te stellen en te voorkomen dat jij en/of je medewerkers verdrinken in het werk. Een gestructureerde aanpak kan daar zeker bij helpen!

Zo zijn we er met een klant er in geslaagd een tool te definiëren, stapsgewijs te realiseren en uiteindelijk onmisbaar te maken voor de vrijwilligers en medewerkers binnen de vzw. Laat je inspireren in een gesprek, de beste manier om weetjes en successen uit te wisselen.


2. Hoe vertel ik mijn verhaal aan de buitenwereld?

Je hoeft echt geen boek of bibliografie te schrijven om je verhaal of dossier aan anderen uit te leggen. Vaak volstaat een beknopt document met enkele bullets en afbeeldingen om te zeggen waar je voor staat, wat je wenst te bereiken, hoe je dat doet en hoe anderen daartoe kunnen bijdragen (wat is er zoal nog nodig, waar verlies je je tijd mee, …).

Bespaar niet alleen op jouw tijd, doch ook die van de aangesprokene(n)!

Weetjes en successen: neem je lezer-toehoorder(s) mee in je verhaal

En zoals iedereen weet, zeggen beelden meer dan woorden! Hou het bijgevolg luchtig, doch met mate. Want overdaad schaadt. Maak je document bijgevolg aantrekkelijk voor de lezer-toehoorder(s) en neem hen mee in je verhaal: (her)bekijk het daarom tevens vanuit hun perspectief: “What’s in it for me?”.

Wees ook consistent in je boodschap: je verkondigt immers je MERK!
Hoe beter je lezer-toehoorder je beleving zelf ervaart, hoe meer ie overtuigd zal zijn en je zal willen helpen (rechtstreeks of onrechtstreeks).


Tip: zorg voor een goede kapstop, bijvoorbeeld het 4 C’s marketing model. Wil je meer weten hoe ik hiermee al klanten actief geholpen heb, vraag dan gerust een gesprek aan.


Heb je iets geleerd, vertel het ons en anderen: