Daarbij mag je op mij vertrouwen in uiteenlopende contexten:

    • strategisch klankbord
    • analyse, advies en assistentie bij opzet en uitrol
    • consultancy om organisaties te helpen hun impact te vergroten (opschalen, uitbreiden, fusie),
    • marktstudie verrichten
    • netwerk (helpen) opbouwen en gebruiken om zo een breder draagvlak te creëren en financieringsbronnen aan te boren
    • toepassingen bouwen op maat
    • internetsite opzetten, uitbouwen en beheren
    • coaching 1 op 1 of in kleine groep
    • naar externe partner(s) op zoek gaan
    • elektronische hinderpalen wegwerken