info@assist-er.be

Aanpak

Ik help maatschappelijk verantwoorde organisaties groeien.
Samen doelen bepalen én halen.


Hoe gaan we dan te werk?

Assist-ER zal het werkveld van uw organisatie grondig en vrijblijvend verkennen vooraleer de uitdaging aan te gaan.  Bij NO GO volgt geen verbintenis, noch factuur. Bij GO 100% engagement.

Vrijblijvend gedeelte:

  • Intake: na de kennismaking gebeurt de toelichting van uw organisatie en de beschrijving van de uitdaging
  • Inventaris: ASSIST-ER (Elkaar Raken) zal het werkveld van uw organisatie grondig en vrijblijvend verkennen vooraleer de uitdaging aan te gaan, dit alles in nauwe wissel- en samenwerking.

Mogelijk eindigt de samenwerking hier met een NO GO zonder verbintenis.

Bij een GO beslissing daarentegen start het “echte” werk en kan je rekenen op 100% engagement:

  • Ontwerp: in directe samenwerking worden doelen opgesteld en oplossingen bedacht alsook een eerste stap richting oplossing gezet
  • Implementatie: de gekozen oplossing wordt verder uitgewerkt en bijgeschaafd tot een werkbaar geheel voor de betrokkenen van de organisatie
  • Continuïteit: herhaaldelijk zal de oplossing worden geëvalueerd of de doelen bereikt zijn en zo nodig zal worden bijgestuurd.

De opgedane ervaring kan daarna zelfs leiden tot een uitgebreidere, lange termijn oplossing en samenwerking.

Met andere woorden: ik help maatschappelijk verantwoorde organisaties (VZW’s en KMO’s) groeien en verken daarbij eerst het werkveld van uw organisatie vooraleer samen het groeipad te bewandelen. Bij NO GO na deze verkenningsfase volgt er geen verbintenis en dus ook geen factuur. Anderzijds bekom je bij een GO 100% engagement om samen gewenst resultaat te bekomen en verder te blijven bouwen aan succes.

kan ook uw gids zijn.