Ik help maatschappelijk verantwoorde VZW’s groeien.
Samen doelen bepalen én halen.

Ik help maatschappelijk verantwoorde VZW's groeien. Samen gewenst resultaat te bekomen.

Maatschappelijk verantwoorde VZW’s helpen groeien, wil Assist-ER door
succesvolle en efficiënte assistentie te bieden aan VZW’s/KMO’s gericht op

  • maatschappelijke zingeving,
  • sociale innovatie,
  • duurzame doelen

Jou helpen met initieel het vastleggen van doelen en daarna uitstippelen en realiseren van plannen, kan:

  • enerzijds van brainstorm tot resultaat
  • anderzijds tijdens een project in uitvoering door middel van een helikopterbeeld van een buitenstaander
  • of nog als “fire-fighter”, iemand die snel tot de kern van de huidige situatie doordringt en de vinger op de spreekwoordelijke wonde legt

Dat kan natuurlijk enkel in een samenwerking op maat van uw organisatie en op een gestructureerde manier.

Begeleiding nodig om niet telkens het warm water te hoeven uitvinden, iets nieuws ingang te doen vinden, ...

Wil je begeleiding
bij de stap van improvisatie naar routine,
bij de overgang van nieuw naar bekend,
bij het omvormen van oude naar nieuwe gewoontes,
bekijk dan ook eens ons aanbod of een greep uit onze realisaties of zet nu al de stap.


Daarbij mag je op mij vertrouwen in uiteenlopende contexten:

    • strategisch klankbord
    • analyse, advies en assistentie bij opzet en uitrol
    • consultancy om organisaties te helpen hun impact te vergroten (opschalen, uitbreiden, fusie),
    • marktstudie verrichten
    • netwerk (helpen) opbouwen en gebruiken om zo een breder draagvlak te creëren en financieringsbronnen aan te boren
    • toepassingen bouwen op maat
    • internetsite opzetten, uitbouwen en beheren
    • coaching 1 op 1 of in kleine groep
    • naar externe partner(s) op zoek gaan
    • elektronische hinderpalen wegwerken
Assist-ER kan ook U helpen

kan ook U helpen


Hoe gaan we dan te werk?

Assist-ER zal het werkveld van uw organisatie grondig en vrijblijvend verkennen vooraleer de uitdaging aan te gaan. Bij NO GO volgt geen verbintenis, noch factuur. Bij GO 100% engagement.

Vrijblijvend gedeelte:

 • Intake: na de kennismaking gebeurt de toelichting van uw organisatie en de beschrijving van de uitdaging
 • Inventaris: Assist-ER zal het werkveld van uw organisatie grondig en vrijblijvend verkennen vooraleer de uitdaging aan te gaan

dit alles in nauwe wissel- en samenwerking.

Mogelijk eindigt de samenwerking hier met een NO GO zonder verbintenis.

Bij een GO beslissing daarentegen start het “echte” werk en kan je rekenen op 100% engagement:

 • Ontwerp: in directe samenwerking worden doelen opgesteld en oplossingen bedacht alsook een eerste stap richting oplossing gezet
 • Implementatie: de gekozen oplossing wordt verder uitgewerkt en bijgeschaafd tot een werkbaar geheel voor de betrokkenen van de organisatie
 • Continuïteit: herhaaldelijk zal de oplossing worden geëvalueerd of de doelen bereikt zijn en zo nodig zal worden bijgestuurd.

De opgedane ervaring kan daarna zelfs leiden tot een uitgebreidere, lange termijn oplossing en samenwerking.

Met andere woorden: ik help maatschappelijk verantwoorde VZW’s en KMO’s groeien en verken daarbij eerst het werkveld van uw organisatie vooraleer samen het groeipad te bewandelen. Bij NO GO na deze verkenningsfase volgt er geen verbintenis en dus ook geen factuur. Anderzijds bekom je bij een GO 100% engagement om samen gewenst resultaat te bekomen en verder te blijven bouwen aan succes.